Wiki

För att öka din förståelse för bland annat serverns plugins så har vi satt upp denna wiki till din hjälp. Om det är någon information du inte hittar, tveka inte att meddela någon ur staff-teamet via discord så kan vi se om det går att lösa.

Tillfällig info

Wiki-sidan är just nu under konstruktion, vi hänvisar till övriga internet för information som saknas.


Ranker

Med hjälp av pluginen Autorank och OnTime kan vi ha ett tidsbaserat ranksystem på VGate. Tidsbaserat innebär att ju längre du har spelat på servern, desto högre rank har du. Dessa ranker innebär olika fördelar i spelet, det vill säga tillgång till särskilda kommandon. Det finns tre huvudsakliga ranker (utöver Admin och Mod).

Medlem

Denna rank får du efter totalt 3 dagar inne på servern (72 timmar). Som Medlem får du tillgång till:

 • 5 homes
 • Formattering i chatten (se färgkodning)
 • Färg i msg (se färgkodning)
 • Färg och formattering på skyltar (se färgkodning)
 • /craft – Öppnar ett crafting-table
 • /hat – Sätter föremålet i din hand på huvudet

Elit

Denna rank får du efter totalt 9 dagar inne på servern (216 timmar). Som Elit får du tillgång till:

 • 10 homes
 • /enderchest – Öppnar din enderkista
 • /fix – Lagar föremålet i din hand (kostar 2500)
 • /fly - Gör att du kan flyga

 • + alla permissions för "Medlem"

Veteran

Denna rank får du efter totalt 15 dagar inne på servern (360 timmar). Som Veteran får du tillgång till:

 • 20 homes
 • Kompassnavigering
 • 1 valfri spawner (/kit veteran)
 • /feed - Stillar din hunger (kostar 500)
 • /top - Tar dig till toppen av de blocken rakt ovanför dig

 • + alla permissions för "Medlem" och "Elit"


Spawners

Det finns ett par olika sätt att få tag i en mob-spawner i spelet, förutom att hitta en. Du kan vinna en i en tävling, eller få en när du når nivå 100 i vissa jobs. Då får du en spawner av en admin som sätter igång den åt dig. De djur och monster som är tillåtna att ha på sin spawner är:

  • Pig
  • Cow
  • Chicken
  • Sheep
  • Rabbit
  • Squid
  • Cave Spider
  • Creeper
  • Enderman
  • Husk
  • Mooshroom
  • Polar Bear
  • Skeleton
  • Spider
  • Stray
  • Witch
  • Zombie


Towny (Towny)

Towny är det plugin som definierar VGate allra mest, och det är ett av de plugin som varit kärnan i spelet sedan tidiga dagar av Gamez.se. Towny gör det möjligt att skapa städer som skyddas inom områden baserat på Minecrafts chunk-system (1 chunk = 1 plot). Spelare kan gå med i städer genom att bli inbjudna eller gå med själva om staden är öppen.

/towny

Dessa kommandon gäller towny i allmänhet.


  Allmänna Kommandon
 • /towny
  • – Visar grundläggande kommandon för towny
  • ? – Visar fler kommandon för towny
  • map – Visar en karta med närliggande plots och deras status
  • prices – Visar priser för städer/nationer samt eventuell skatt i din stad/nation
  • time – Visar återstående tid till nästa towny-dag (då skatt samlas in)

 • Endast Admin
 • /towny
  • top
   • residents {all/town/nation} – Visar största städer/nationer efter invånare
   • land {all/resident/town} – Visar största städer efter landyta
  • spy – Visar alla chattkanaler i Towny
  • universe – Visar statistik, antal invånare/städer/nationer/världar samt antal townblock claimade

/plot

Dessa kommandon gäller för en plot i en stad.


  Allmänna Kommandon
 • /plot
  • – Visar underkommandon för /plot
  • claim – Claimar en plot som är till salu (i din stad)
   • auto – Claimar atuomatiskt plots som är till salu i närheten av spelaren
  • unclaim – Unclaimar en egen plot som claimats med /plot claim
   • circle/rect {radie} – Unclaimar egna plots inom ett område av en cirkel eller en rektangel med en viss radie
  • forsale/fs – Sätter upp en plot till salu
   • circle/rect {radie} – Sätt till salu utifrån en form.
   • $$ – Pris för ploten
    • circle/rect {radie} – Sätt till salu utifrån en form
  • {notforsale/nfs} – Sätter att en plot inte är till salu
   • circle/rect {radie}
  • perm – Visar vilka permissions ploten har (vilka som kan bygga bland annat)
  • set
   • reset – Sätter en shop/embassy/arena/wilds plot tillbaka till normal
   • shop – Sätter en plot som Shop
   • En Shop-plot kan ha skatt.
   • embassy – Sätter en plot som Embassy
   • En Embassy-plot gör det möjligt för spelare från andra städer att claima ploten. En Embassy-plot kan också ha skatt.
   • arena – Sätter en plot som Arena
   • På en Arena-plot är alltid PVP på. Dock för att det ska fungera på VGate behövs en ytterligare region. Fråga någon ur staff-teamet om du vill ha en PVP-arena i din stad.
   • wilds – Sätter en plot som Wilds
   • På en Wilds-plot kan vanliga stadsmedlemmar hugga och gräva, men inte bygga. Denna funktion är inte helt testad.
   • inn – Sätter en plot som Inn
   • På en Inn-plot kan vem som helst använda en säng.
   • jail – Sätter en plot som Jail
   • Denna funktion är inte helt testad.
   • name – Tillåter en mayor att ändra namn på en plot i staden, eller en invånare att ändra namn på sin egna plot. Personliga plots visar både det givna namnet och plotens ägare.
   • perm – Visar kommandon för att ändra permissions för en plot
    • {on/off} – Ändrar alla permissions Mer info
    • {resident/ally/outsider} {on/off} – Ändrar alla permissions för särskild grupp
    • {build/destroy/switch/itemuse} {on/off} – Ändrar särskild permission för alla grupper
    • {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off} – Ändrar särskild permission för särskild grupp
    • reset – Återställer permissions i ploten till stadens eller dina personliga inställningar (beroende på om ploten är personligt ägd)
  • toggle
   • fire – Sätter på/av eldspridning i ploten.
   • På VGate kan du tända eld, men det kommer inte spridas eftersom eldspridning är avstängt via WorldGuard
   • pvp – Sätter på/av PVP i ploten
   • explosion – Sätter på/av explosioner i ploten
   • mob – Sätter på/av mobspawning i ploten

 • Endast Admin
 • /plot
  • perm hud – Sätter på/av plotens scoreboard-tavla med statistik

/resident

Dessa kommandon gäller för spelare (invånare) med eller utan städer.


  Allmänna Kommandon
 • /resident
  • – Visar din invånare-skärm
  • ? – Visar tillgängliga /res kommandon
  • {spelarnamn} – Visar en annan spelares invånare-skärm
  • friend
   Vänner på din vänlista kan tillåtas särskilda behörigheter på dina ploter.
   • add {spelarnamn} .. {spelarnamn} – Lägger till spelare som är online till din vänlista
   • add+ {spelarnamn} .. {spelarnamn} – Lägger till spelare som är offline till din vänlista
   • remove {spelarnamn} .. {spelarnamn} – Tar bort spelare som är online från din vänlista
   • remove+ {spelarnamn} .. {spelarnamn} – Tar bort spelare som är offline från din vänlista
   • clearlist – Tar bort alla spelare från din vänlista
  • list – Listar upp alla spelare som är online
  • spawn – Tar dig till din stads spawn
  • toggle
   • map – Sätter på towny-kartan som uppdateras när du rör dig till en ny plot
   • townclaim – Sätter på läget där /town claim utförs automatiskt när du rör dig till en ny plot
   • plotborder – Sätter på rök som visar plotgränser när du rör dig till en ny plot
  • set
   • perm – Visar kommandon för att ändra de personliga inställningarna för permissions
    • {on/off} – Ändrar alla permissions Mer info
    • {resident/ally/outsider} {on/off} – Ändrar alla permissions för särskild grupp
    • {build/destroy/switch/itemuse} {on/off} – Ändrar särskild permission för alla grupper
    • {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off} – Ändrar särskild permission för särskild grupp
    • reset – Återställer permissions i ploten till stadens eller dina personliga inställningar (beroende på om ploten är personligt ägd)
  • tax – Visar hur mycket du betalar i skatt

 • Endast Admin
 • /resident toggle spy – Visar alla chattkanaler i Towny

/town

Dessa kommandon gäller för städer.


 • /town
  • – Shows a player their town’s town screen.
  • ? – Shows /town commands available.
  • {town} – Shows a player another town’s town screen.
  • here – Shows you the town screen of the town in which you stand.
  • leave – Leaves a town.
  • list {page #} – Lists towns.
  • online – Shows players in your town which are online.
  • plots {townname} – Shows a helpful list of plots and their types/revenue which are owned by the town.
  • new
   • {townname} – Creates new town.
   • {townname} {mayor} – Admin command to create town.
  • add {resident} .. {resident} – Mayor command to add residents to your town.
  • kick {resident} .. {resident} – Mayor command to remove residents from your town.
  • spawn – Teleports you to your town’s spawn.
  • spawn {town} – Teleports you to another town’s spawn.
  • claim – Mayor command to claim the townblock in which you stand for your town.
   • outpost – Claims an outpost for your town.
   • {# (radius around current position)} – Claims an area of townblocks around you for your town.
   • auto – Claims as many townblocks around you as is possible given money in townbank and available townblocks.
  • unclaim – Mayor command to unclaim the townblock in which you stand.
   • all – Mayor command to unclaim all townblocks.
   • {# (radius around current position)} – Command to unclaim an area of townblocks around you.
   • outpost – Used to unclaim glitched outposts on MySQL Towny servers pre-0.92.0.0
  • withdraw {$} – Removes money from town bank.
  • deposit {$} – Adds money from player to the town bank.
  • buy
   • bonus {amount} – Buys available bonus townblocks.
  • delete {town name} – Admin/Mayor command to delete a town from towny’s data folder’s files.
  • outlawlist {town} – Displays a list of outlaws for a town.
  • outlaw {add/remove} {name} – Adds or removes an outlaw from a town’s outlaw list
  • outpost
   • {# (where # equals the corresponding outpost’s number)} – Teleports to an outpost.
   • {list} – lists your town’s outposts.
  • ranklist – Displays residents and their ranks.
  • rank {add|remove} {playername} {rankname} – Grants or removes a rank to a resident of the town.
  • reslist {townname} – See a FULL list of all residents in a town.
  • say {msg} – Broadcast a message to online town members.
  • set
   • board {message} – Sets message seen by residents upon logging in.
   • mayor {resident} – Mayor command to give mayor status to another resident.
   • homeblock – Sets the homeblock and spawn of your town.
   • spawn – Sets the town spawn, must be done inside the homeblock.
   • name {name} – Change your town’s name.
   • outpost – Resets the outpost’s spawn point to the player location. Must be used in an existing outpost plot.
   • jail – Resets a jail plot’s spawn to current position within a jail plot.
   • perm
    • {on/off} – Edits the perm line on the town screen. See here for details.
    • {resident/ally/outsider} {on/off}
    • {build/destroy/switch/itemuse} {on/off}
    • {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off}
    • reset – This takes the perm line seen in the /town screen and applies it to all plots owned by the town.
   • tag {upto4character} – Sets the town’s tag, which is sometimes used on that chat line.
    • clear – Clears the tag set for the town.
   • taxes {$} – Sets taxes collected from each resident daily. Also sets percentage if taxpercent is toggled on.
   • plottax {$} – Set taxes collected from each resident daily, per plot that they own.
   • plotprice {$} – Sets default cost of plot for the town.
   • shopprice {$} – Sets default cost of a shopplot for the town.
   • shoptax {$} – Set taxes collected from each resident daily, per shopplot that they own.
   • embassyprice {$} – Sets default cost of a embassy plot for the town.
   • embassytax {$} – Set taxes collected from each resident daily, per embassy plot that they own.
  • toggle
   • explosion – Turn on/off explosions in town.
   • fire – Turn on/off firespread in town.
   • mobs – Turn on/off hostile mobspawning in town.
   • public – Turn on/off public /town spawning and the co-ordinates of the town’s homeblock in the /town screen.
   • pvp – Turn on/off pvp in town.
   • taxpercent – Turn on/off taxing by percent/flatrate.
   • open – Turn on/off public joining to your town.
   • jail {number} {residentname} – Sends a resident of your town to the jail spawn number specified. Same command unjails a player.
  • join {townname} – Command to join a town that doesn’t require invites.

/nation

Dessa kommandon gäller för nationer.


 • /nation
  • – Shows a player their nation’s nation screen.
  • ? – Shows /nation commands.
  • list {page #} – Lists nations.
  • online – Shows players in your nation which are online.
  • {nation} – Shows a player the /nation screen of another nation.
  • leave – Mayor command to leave the nation they are a part of.
  • withdraw {$} – King command to remove money from the nation bank.
  • deposit {$} – King command to add money to the nation bank.
  • new
   • {nationname} – Mayor command to create a nation.
   • {nationname} {capitaltown} – Admin command to create a new nation, set capitol.
  • rank – Command to set assistant/custom ranks in the nation.
  • add {town} .. {town} – Invites/Adds a town to your nation.
  • kick {town} .. {town} – Removes a town from your nation.
  • delete {nation} – Deletes your nation.
  • ally
   • add {nation} .. {nation} – Add a nation to your nation’s ally list.
   • remove {nation} .. {nation} – Removes a nation from your nation’s ally list.
  • enemy
   • add {nation} .. {nation} – Add a nation to your nation’s enemy list.
   • remove {nation} .. {nation} – Removes a nation from your nation’s enemy list.
  • rank {add|remove} {playername} {rankname} – Grants or removes a rank to a resident of the nation.
  • say {msg} – Broadcast a message to online nation members.
  • set
   • king {resident} – King command to change the king of the nation.
   • captial {town} – Sets the capitol and king of the nation.
   • taxes {$} – Sets nationtax applied to the towns within the nation.
   • name {name} – Sets the nation’s name.
   • title {name} {titlegoeshere} – King command to add a Title to a member of the nation.
   • surname {name} {surnamegoeshere} – King command to add a Suffix to a member of the nation.
   • tag {upto4character} – Sets the nation’s tag, which is sometimes used on that chat line.
    • clear – Clears the tag set for the nation.
  • toggle
   • neutral – Sets whether your nation will pay daily to be neutral during towny war.

/townyadmin

Dessa kommandon är verktyg för administratörer (ej vanliga spelare).


 • /townyadmin
  • – Shows Memory, Threads, War status, Health regen setting, Time, Whether daily-timer/taxes are on.
  • ? – Shows /ta commands.
  • delete {playername} – Deletes a player’s towny data.
  • resident {playername}
   • {oldname} rename {newname} – Admin command to manually rename a resident to a new name. Not need if TownyNameUpdater.jar is present.
  • town {townname}
   • add {resident} .. {resident} – Admin command to invite/add a resident to a town.
   • remove {resident} .. {resident} – Admin command to remove a resident from a town.
   • kick {resident} – Admin command to remove a resident from a town.
   • rename {newname} – Admin command to rename a town.
   • spawn – Admin command to spawn at at town spawn.
   • outpost # – Admin command to spawn at any towns outposts.
   • delete – Admin command to delete a town.
   • rank {add/remove} {name} {rank} – Admin command to give/remove a rank to a town member.
  • nation {nationname}
   • add {town} – Admin command to invite/add a town to a nation.
   • rename {newname} – Admin command to rename a nation.
   • delete – Admin command to delete a town.
  • reset – resets the towny config.yml to its current default.
  • toggle
   • war – Turn on/off towny war.
   • neutral – Turn on/off a nation’s ability to declare neutrality.
   • npc {residentname} – Toggles a player’s resident file to isNPC=true, this exempts the player from taxes/upkeep.
   • debug – Turns on/off debug mode.
   • devmode – Turns on/off special devmode for when towny’s devs join your server to find a bug.
   • withdraw – Turns on/off town/nation’s ability to withdraw money from their town/nation banks.
  • set
   • title {name} {title} – A command for admins to be able to set a player’s title.
   • surname {name} {surname} – A command for admins to be able to set a player’s surname.
   • capital {townname} – A command for admins to be able to change a nations capital. Town to be set must already be a member of the nation.
   • mayor
    • {town} {resident} – Admin command to set a resident as mayor of a town.
    • {town} npc – Admin command to set a town to have an npc mayor.
  • givebonus {town} {#} – Gives extra townblocks to a town.
  • reload – Reloads towny’s config.yml.
  • backup – Creates a backup.
  • newday – Causes a new day to happen, this does not stop the next new day from happening when it was already scheduled.
  • unclaim
   • rect {radius} – Admin command to unclaim an area.
  • purge {# as in days} – Deletes old residents.

/townyworld

Dessa kommandon gäller för världen i allmänhet och i relation till städer (endast admin).


 • /townyworld
  • – Shows world settings for the world in which you stand.
  • ? – Shows /tw commands.
  • list – Lists worlds.
  • {world} – Show settings for world.
  • toggle
   • claimable – Turn on/off whether mayors can claim townblocks in the world.
   • usingtowny – Turn on/off whether towny is used in the world.
   • pvp – Turn on/off pvp in the world.
   • forcepvp – Turn on/off whether pvp is forced on in all towns in the world.
   • explosion – Turn on/off whether explosions are on in the wilderness/towns in the world.
   • forceexplosion – Force explosions on in that world.
   • fire – Turn on/off whether firespread is on in the wilderness/towns in the world.
   • townmobs – Turn on/off hostile mobspawning in towns in the world.
   • worldmobs – Turn on/off the mobs listed in the world mobs in the world.
   • revertunclaim – Turn on/off the revert on unclaim feature for that world.
   • revertexpl – Turn on/off the reverting explosions in the wilderness feature for that world.
  • set
   • wildname {name} – Sets name of the wilderness.
   • wildperm {perm} .. {perm} – Deprecated.
   • wildignore {id} .. {id} – Deprecated.
   • wildregen {Creeper,EnderCrystal,EnderDragon,Fireball,SmallFireball,LargeFireball,TNTPrimed,ExplosiveMinecart} – Sets what explosions are reverted in the wilderness.
   • usedefault – Deprecated.
  • regen – Regenerates the MC chunk in which back to the seed.
  • undo – Undoes /tw regen.

Chatt

Dessa kommandon gäller för de olika chattkanalerna


 • /townychat reload – Reloads chatconfig.yml and channels.yml
 • /townchat, /tc – Put in from of text to speak with members of your town only, or without text afterwards to enter the channel.
 • /nationchat, /nc – Put in from of text to speak with members of your nation only, or without text afterwards to enter the channel.
 • /global, /g – Put in from of text to speak in globalchat, or without text afterwards to enter the channel.
 • /res set mode reset – Reset chat mode to default chat (global).
 • /l – Lokal kanal: Endast spelare i din närhet kan se vad du skriver.
 • /a – admin chat.
 • /m – moderator chat.
 • /channel leave|join {channel} – Channel leaving and joining.
 • /ch list – list what channels a player is currently listening to. Courtesy of Yaiyan.
 • /leave {channel} – Leaves a channel.
 • /join {channel} – Joins a channel.
 • /chmute {channel} {player} – Mutes a player in a channel.
 • /mutelist {channel} – Displays mute list for a channel.
 • /chunmute {channel} {player} – Unmutes a player in a channel.


Övriga Plugins

VGate använder flera kända plugins för att utöka serverns möjligheter.

LWC (LWC)

Detta plugin låser ute ovälkomna gäster från dina kistor, ugnar, hoppers, skyltar m.m. Kanske har du sett att en annans kista är låst eller att en annan spelare inte kan öppna dina kistor, detta är tack vare LWC. Ett block som kan skyddas av LWC är alltid automatiskt låst vid placering. Alla kommandon som låser/låser upp kräver att du klickar på blocket efter att du skrivit kommandot.

  Allmäna Kommandon
 • /lwc – Visar kommandon för LWC
 • /cprivate – Låser ett block
 • /lock – Fungerar på samma sätt som /cprivate
 • /cpublic – Gör blocket offentligt, dock kan inte andra spelare ta bort det
 • /unlock – Låser upp ett block
  Du måste låsa upp ett block innan du låser det på ett nytt sätt
 • /cremove – Fungerar på samma sätt som /unlock
 • /cremoveall – Låser upp alla skyddade block ägda av dig
 • /cdonation – Låser ett block så spelare kan lägga i saker, men inte ta
 • /cpassword – Blocket kommer endast att kunna öppnas via lösenord
 • /cunlock <satt lösenord> – Låser upp en kista som är låst via /cpassword
 • /cinfo – Visar information om ett låst block, t.ex. ägare och skyddstyp
 • /cmodify <namn> – Lägger till spelare, stad eller grupp så att de kan öppna block som blivit låsta av dig. Du kan skriva flera namn i samma kommando. Ett minustecken (-) framför namnet tar bort dess rättigheter till blocket (du kan ta bort och lägga till namn samtidigt). @<namn> gör gruppen, spelaren eller staden till admin över kistan. <namn> ersätts med följande:
  • <spelarnamn> – Spelare
  • town:<stadsnamn> – Stad
   OBS! blocket måste placeras inom staden
  • group:<gruppnamn> – Grupp
  Exempel: /cmodify Notch town:Stockholm -group:admin
 • /lwc mode droptransfer <läge> – Gör att du kan transferera allt du kastar (med [Q]) till ett block med ett inventory. Lägen:
  • select – Väljer blocket som allt ska skickas till
  • on – Sätter på droptransfer-läget
  • OBS! Glöm inte att stänga av droptransfer-läge när du är färdig!
  • off – Stänger av droptransfer-läge
  • status – Visar om droptransfer är igång
 • /lwc flag <läge> <on/off>
  • autoclose – Dörrar och luckor kommer automatiskt att stänga sig
  • magnet – Kistor och andra block med ett inventory kommer att suga åt sig saker runt omkring det, inom en kvadrat med 'radien' 5 block
  • redstone – När påsatt kommer inte redstone-signaler att påverka blocket
  • hopper – Tillåter att ett block töms av andra än ägaren
  • allowexplosions – Tillåter att blocket kan sprängas
 • /cnospam – Stäng av / sätt på meddelanden för LWC
 • /cpersist – Ditt senaste LWC kommando kommer att fortsätta gälla till du skriver /cpersist igen. Då gäller kommandot en sista gång. Exempelvis kommer du efter att ha skrivit /cdonation och /cpersist kunna ändra läge till donation på alla kistor utan att behöva skriva /cdonation för varje enskild kista.
  OBS! Tänk på att efter du skrivit /cpersist andra gången måste du klicka på ett ytterligare block för att avsluta det första kommandot

 • Endast Admin
 • /lwc adminvi hittar själva

Ekonomi (iConomy)

I en värld som är baserad kring Towny är det viktigt med ett plugin som hanterar pengar i spelet. iConomy används främst för att lägga till eller ta bort virtuella pengar samt visa spelares saldo. De flesta av iConomys kommandon är endast för admins (och används väldigt sällan), så vi hänvisar istället till den del av Essentials som handlar om ekonomi.

  Allmänna Kommandon
 • /money – Visar ditt saldo

 • Endast Admin
 • /money <namn> – Visar ett annat kontos saldo
 • /money top – Visar de största kontona
 • /money give <namn> <amount> – Skapar pengar till ett konto
 • /money take <namn> <amount> – Tar bort pengar från ett konto
 • /money set <namn> <amount> – Sätter ett kontos saldo


Till Essentials\Ekonomi


Tips & Trick

Färgkodning

Videor

Builder_Blixt förser oss med alla möjliga trix, här är några:

VGate i bokmärkesfältet med en shortcut.

H2

Paragraph

H3

keyboard_arrow_up